касипкерлик тест(2)


«Инжиниринг пен технологиялар трансферті орталығы» АҚ-ның мақсаты=Орталықтың негізгі мақсаты жаңа технологиялар трансфертін ұйымдастыру. Сонымен қатар республикадағы инновациялық қызметті белсендендіру жолымен Қазақстан экономикасының нақты секторы салаларының бәсекеқабілеттілігін арттыру

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның мақсаты=Қазіргі және алдыңғы қатарлы технологияларды қолданатын, шикізат пен материалдарды тереңдетілген өңдеуді жүзеге асыратын кәсіпорындардың жарғылық капиталына қосымша инвестиция беру жолымен қаржылық қолдау

«Маркетингтік-талдаушылық зерттеулер орталығы» АҚ-ның мақсаты =Мемлекеттік саясатты қалыптастыру, оның ішінде кәсіпкерлікті дамыту бойынша да Үкіметке ақпаратты-талдаушылық көмек көрсетеді

«Ұлттық инновациялық қор» АҚ-ның мақсаты= Инвестицияларды тарту мен жобаларды қаржыландыру жолымен инновациялық кәсіпкерлік бастамаларды қаржылық қолдауды жүзеге асырады

«Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның мақсаты=Несиелерді ұсыну арқылы шағын және орта кәсіпкерлікке қаржылық қолдауды жүзеге асырады

ААААААА

Агенттің мүдделерін қанағаттандыру үшін іс-әрекет ететін тұлға= принципал

Ағымдағы (бір жылға дейінгі) және ұзақмерзімді (бір жылдан жоғары) мерзімге ақшалай қаражаттардың түсуі мен шығындалуын сипаттайтын жинақталған жоспарлы құжат=қаржылық жоспар

Адам саны 50- ге дейін болатын жауапкершілігі шектеулі серіктестікті заң органдарында тіркеу үшін ұсынылатын құжаттар= жарғы, өтініш, алымды төлеу

Адам іс-әрекеттерінің моральды нормаларға сәйкес болу немесе болмауын, сонымен қатар өз қылықтарының нәтижелері мен салдарын сезіну= моральды жауапкершілік

Адамның еңбекке қатысу шектері мен мүмкіндіктерін, белгілі бір жағдайларда айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізу қабілетін, сонымен қатар еңбек үрдісі барысында жетілу мүмкіндіктерін анықтайтын адамның жеке және интеллектуалды қасиеттерінің жиынтығы=еңбек потенциалы

Азаматтардың бірлескен кәсіпкерлік қызметі үшін мүшелік негізде олардың өз еңбегімен қатысуына және мүшелерінің мүліктік жарналарын (пайларды) біріктіруіне негізделген ерікті бірлестік:= өндірістік кооператив

Азаматтық құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыруға, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған азаматтар мен заңды тұлғалардың іс – әрекеттері=мәмілелер

Аймақ, облыс ішіндегі бәсеке деңгейі= аймақтық

Ақпаратты берумен айналысатын кәсіпкерлік мәдениет функцияларының бірі=трансляциялық

Ақпараттың таралуын ескерту бойынша қабылданатын шаралар= өткізу режимін ұйымдастыру мен қамтамасыз ету, құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, тергеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру

Алдымен жалақы дәрежесі мен деңгейі, содан кейін жұмыстың өзі қарастырылатын, кәсіпорын деңгейінде жұмыстарды бағалау әдістерінің бірі=жұмыстардың жіктелуі

Алдын-ала жасалатын келісімшарт негізінде жасалатын келісімшарттар=егізгі

Алмастырушы-тауарлар (объектілер) арасындағы бәсеке нысаны=функционалды

Алтын мен валютаны сату-сатып алу операцияларын жүзеге асыру орны= валюталық биржа

Аталған сегментте субъект алдыңғы сегменттегіге қарағанда өз қажеттіліктерін сапалы қанағаттандыратын немесе көп табыс алатын бәсеке=тартымды

Аталған талдауда кәсіпкерлік қызметтің барлық жақтары қарастырылады= кешенді талдау

Аукционды сатылымға қойылатын тауарды иемдену құқығы үшін сатып алушыладың жарысы= аукциондар

ӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әдетте бизнес-жоспар келесі тараулардан тұрады=резюме, өнім сипаттамасы, нарықты талдау, өндіріс жоспары, маркетингтік жоспар, қаржылық жоспары және тағы басқалары

Әлемдік масштабтағы бәсеке деңгейі= ғаламдық  

Әлеуметтік – экономикалық ортада төселуді және тұрақтылықты қамтамасыз ететін кәсіпкерлік мәдениет функцияларының бірі=-интегративт

Әлеуметтік-экономикалық табиғаты бойынша бәсекеқабілеттілік факторларын жіктеу=ресурстар және инфрақұрылым

Әрбір жұмыс аталған кәсіпорын үшін қатысты маңыздылығы бойынша бағаланатын және күрделілік немесе құндылықтағы ұқсас арақатынасы бойынша топтастырылатын, кәсіпорын деңгейінде жұмыстарды бағалау әдістерінің бірі=жұмыстарды ранжирлеу

Әрекет ету интенсивтілігі бойынша бәсекеқабілеттілік факторларын жіктеу= шамалы әсер ететін және әжептеуір әсер ететін

Әртараптандыру мүмкіндігі бойынша кәсіпкерлік тәуекелдер бөлінеді=жүйелік, жүйелік емес

Әсер ету сипаты бойынша бәсекеқабілеттілік факторларын жіктеу= оң және теріс

БББББББББ

Бағалы қағаздарды сату-сатып алу бойынша жүйелік операциялар орталығы= қор биржасы

Барлық өміршеңдік сатыларында тауардың қажетті деңгейін орнату, қамтамасыз ету және қолдау= бәсекеқабілеттіліктің қалыптасуы

Барлық позициялар қайта есептелетін қаржылық жоспарлау тәсілдерінің бірі, ол әдіс алуан түрлі мүмкіндіктерді ескереді және оларды мүмкіндіктермен байланыстырады=нөлдік базалы

Басқа бәсекелестерге қарағанда төмен бағалар бойынша тауарларды сату немесе қызпметтерді ұсыну= бағалық бәсеке

Басқа тұлғаның жауапкершілігіне қосымша жауапкершілік болатын азматтық-құқықтық жауапкершілік түрлерінің бірі:= субсидиарлы жауапкершілік 

Басқа ұйымға барлық құқықтары мен міндеттерін бере отырып бір немесе бірнеше ұйымдардың өз қызметтерін тоқтатуы= қосылу

Басқару объектісі, ұйым мақсаттарына, персоналды басқару қағидалары мен әдістеріне сәйкес келетін индивидтердің мінез-құлқын қалыптастыру үрдісі ретінде ұйым персоналының мәнін қарастыру=персоналды басқару әдістемесін жасап шығару

Басқару тиімділігі мен еңбек өнімділігіне байланысты сәйкесінде пайда дифферециациясы мен дара құндылықтарды теңестіруге септігін тигізетін бәсеке функцияларының бірі= өндірушілер табысын бөлу функциясы

Бәсеке мен бизнестегі ынтымақтастықтың сәйкестік қағидасы, кәсіпкерлік бизнестің логикасы қағидасы жатады= кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық мінез-құлықтық қағидаларына

Бәсеке субъектісінің іс-әрекеттері нарықтың аталған сегментінде бәсекелік ортаны қолдайтын бәсеке= бірқалыпты

Бәсеке тауардың нарықтық құнын анықтайды және белгілейді, нақты еңбекті қоғамдық қажетті еңбекке айналдыратын бәсеке функцияларының бірі= өндірісті реттеу функциясы

Бәсекеқабілеттілікті бағалау кезінде еру осы ережелердің бағалау бағалау нақтылығын арттыруға мүмкіндік береді= қағидалар

Бәсекеқабілеттілікті бағалау процедурасында келесідей қағида болмайды= нарық объектісі позициясынан бағалау

Бәсекеқабілеттіліктің бір немесе бірнеше критерийлерін өзгерту үшін жеткілікті және қажетті болатын тікелей себебі= бәсекеқабілеттілік факторы

Бәсекелестер туралы ақпарат алудың заңды әдістері болуы мүмкін= бұқаралық ақпарат

Бәсекелестерге қарағанда үстемдікке (жаңа өнімдер, өнімді өткізу мен технологияның жаңа нысандары, жаңа жарнама) жеткізетін іс-әрекеттермен сипатталатын бәсекелік мінез-құлық типі= креативті мінез-құлық

Бәсекелестердің іс-әрекеттерінің алдын-алумен және өндірісті жаңартумен байланысты бәсекелік мінез-құлық типі= бейімделгіш мінез-құлық

Бәсекелік күресте кәсіпкерлермен келесідей әдістер қолданылады= бағалық және бағалық емес

Белгілі бір қойылған мақсатты жүзеге асыруды немесе нақты міндетті шешуді, бірлескен жұмыстары белгілі бір нәтижеге қол жеткізуді қарастыратын, іскерлік ақпаратпен және жұмыс тәжірибесімен айырбас жүргізілетін үрдіс= іскерлік әңгімелесу

Белгілі бір нақты материалдары қолданылатын кәсіпкерлік қызметті талдау= таңдамалы талдау 

Белгілі бір сыйаықы(комиссиялық сыйақы) үшін, бірақ өз атынан комитент пайдасына мәміле жасайтын делдалдар, жеке немесе заңды тұлғалар= комиссионерлер

Белгілі бір уақыт аралығында табыс табуға мүмкіндік беретін және салынған инвестициялардың нәтижесі болып табылатын адамның өндіруші активтері активтер (қабілеттер, білім, бейімдер)=адами капитал

Белгілі бір уақыт арасында субъектілерді кәсіпкерлік аяда экономикалық белсенділіктің қандай да бір түрлеріне бағыттайтын, кәсіпкерліктің тұрақты дамуына септігін тигізетін, жинақталған тәжірибені беруді қамтамасыз ететін мінез – құлық, үлгілерінің, құндылықтар жүйесінің, әлеуметтік нормалардың, іргелі қағидалар мен қоғамдық институттардың жиынтығы= кәсіпкерлік мәдениет

Бизнес сферасында заңды тұлғаны құру үшін төмендегідей құжаттар дайындалу керек=жарғы мен құрылтай келісімшартын жасау керек;

Бизнес-жоспарда өнім сипаттамасы тұрады=аталған өнім немен ерекшелентіндігінен, және неліктен тұтынушылар оны бәсекелестердің тауарларынан ерекшелейтінінен

Бизнес-жоспардағы қаржылық жоспар=барлық бизнес-жоспар материалдарын жинақтауға және олардың тек құндық бейнесін сипаттауға міндетті

Бизнеске тән жүйелік белгілері=кәсіби құзіреттілігі

Бизнесмендердің жеке бәсекеқабілеттілік әлеуеті, оның кәсіби=қабілеттері, құзіреттілігі және жеке қасиеттерінің жиынтығы

Бизнесті жүзеге асыру барысында дара кәсіпкерлікке тән ерекшеліктер= бизнесмен өз тәуекелімен, жеке жауапкершлігімен іс-әрекет етеді

Бизнесті жүргізу тәсілін сипаттайтын, онда франчайзи жетекші компаниядан тауарларды тауарлы маркасымен бірге сату құқығын сатып алатын франчайзинг=тауарлық

Болып жатқан үрдістердің сапалы сипаттамасы біртекті үрдістер арқылы берілсе, ол сәйкес көрсеткіштері арасындағы айырмашылықтардың шамасын ғана емес, сонымен қатар бұл көрсеткіштерді өсіру (төмендету) қарқындарын да анықтауға мүмкіндік беретін әдіс= көрсеткіштерді салыстыру әдісі

Борышкер кредиторға міндеттемені мүлдем орындамаған немесе толық орындамау жағдайында, атап айтқанда орындау мерзімі өтіп кеткен жағдайда төлеуге тиісті заңмен немесе келісімшартпен белгіленген ақшалай сома= неустойка (айыппұл)

Борышкер мүлкін сақтап қалуды қамтамасыз ету, борышкердің қаржылық жағдайына талдауды өткізу, несие берушілер талаптарының реестрін құрастыру және несие берушілердің алғашқы жиналысын өткізу мақсатында борышкерге қатысты қолданылатын банкроттық процедурасы= бақылау

Борышкер мүлкін сыртқы басқару= сауықтырушы басқарушы

Борышкерді ерікті түрде тарату=соттан тыс процедура

Борышкердің ақшалай міндеттемелер бойынша несие берушілердің талаптарын, оның ішінде жалақыны төлеу бойынша талаптарын қанағаттандыра алмау қабілетін, сонымен қатар өзіне тиесілі мүлік есебінен бюджет пен бюджеттен тыс қорларға міндетті төлемдерді қанағаттандыра алмау қабілетін айтады= төлемқабілетсіздік

Борышкер-кәсіпорынды сауықтыру= санация

Бір қажеттілікті қанағаттандыратын, ұқсас объектілер арасындағы, бір ассортименттік топ тауарлары арасындағы бәсеке нысандары= заттық

Бір немесе бірнеше тұлғаларда құрылған, жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен белгіленген мөлшерде үлеске бөлінген серіктестік= жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Бір немесе бірнеше ұйымдардың барлық құқықтары мен міндеттерін беру жолымен немесе олардың қызметін тоқтату арқылы жаңа ұйымның пайда болуы= бірігу

Бір тарап екінші тараптан төлем немесе қарама-қайшы ұсыныс алмай өз міндеттемелерін орындауға міндеттенеді= қайтарымсыз

Бір тараппен келісімшарт бойынша басқа тарапқа берілетін және келісімшарттың орындалуы мен жасалуын қамтамасыз етуге берілетін қаражат= алдын-ала төлем

Бір тұлғаның екінші тұлғаның ісі үшін жауапты болатын азаматтық-құқықтық жауапкершілік түрлерінің бірі= регрессивті жауапкершілік

Бірнеше елдер арасындағы бәсеке деңгейі= ұлтаралық

бірі= қылмыстық жауапкершілік

ДДДДДДДД

Дайын өнім қорлары бар, тауарлардың тасымалы мен сақталуын қамтамасыз ететін делдалдық сфера субъектілері= джобберлер

Дара еңбек келісімшарты жасалуы =жарамдылық мерзімін көрсету және жарамдылық мерзімін көрсетпеусіз

Дара кәсіпкерліктің ерекшеліктері= бизнесмен өз тәуекелімен, жеке жауапкершлігімен іс-әрекет етеді

Дара кәсіпкерліктің кемшілігі болып табылады= кәсіпкерлік қызметпен айналысу заңды тұлға құрмай-ақ жүргізіледі

Дебиторлық борышты төлеу мерзімінің біршама өтіп кетуінен болған кәсіпорынның төлемқабілетсіздік жағдайы= техникалық банкроттық

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Егерде жабдықтаушы – фирма және оның клиенті, сонымен қатар факторингтік компания бір елдің территориясынд орналасса, онда бұл=ішкі факторинг

Егерде факторингтік келісімшарттың қатысушылары әртүрлі елдердің территориясында орналасса, онда бұл=халықаралық факторинг

Екі немесе бірнеше тұлғалардың азаматтық құқықтар мен міндеттемелерді орындау, өзгерту немесе бұзу туралы келісімі=келісімшарт

Екі тарапты да сәйкес келетін немесе қарама-қарсы болатын мүдделеррі болатын келісімге қол жеткізу үшін арналған адамдар арасындағы өзара байланыс құралы=іскерлік келіссөздер

Ел ішіндегі бәсеке деңгейі= ұлттық

Еңбек қызметін растайтын құжат=еңбек кітапшасы, еңбек келісімшарты, жұмысқа қабылдау мен жұмыстан босату туралы бұйрықтардың көшірмелері

Еңбек қызметінде адамның өзінің кәсіби міндеттеріне, борышы мен адамдардың өзара қатынасына деген қатынастарын реттейтін адамгершілік нормалары:= кәсіби этика

Еңбек ресурстарын жоспарлау үрдісі:=басқа экономикалық ресурстарды жоспарлау сияқты, кәсіпкер үшін соншалықты маңызды

Еңбек тәртібін бұзғаны үшін бұзушыларға әсер ету түрі(алым) нысаны= тәртіптік жауапкершілік

Еркін бәсекенің негізгі белгілері= қатысушылардың саны шектеусіз, абсолютты түрде еркін кіру және шығу, бәсекенің әрбір қатысушысының толық ақпараттандырылуы, тауарлардың біртектілігі

Еркін нарық жүйесінде, бәсеке жағдайында, адамның белгілі уақыт аралығында қандай да бір қажеттілігін қанағаттандыратын, өткізілген объекттің қасиеттерінің жиынтығы:=тауардың бәсекеқабілеттілігі

Еркін нарықта кәсіпорынның бәсекелік позициясын бағалау талат етілмейді= кәсіпорынды тарату үшін

ЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жабдықтаушы – экспортер елінде орналасқан факторингтік компания, жеткізуші – импортер елінде орналасқан факторингтік компаниямен субфакторингтік келісімшарт жасасуға мүмкіндік беретін факторин=жанама факторинг

Жазбаша нысанда жасалатын мәмілелер=тікелей жүргізілу кезінде орындалатын, 100 айлық есептік көрсеткіштен жоғары сомадағылары

Жалға алу бойынша лизинг түрлері=тікелей лизинг, делдал көмегімен жүргізілетін лизинг

Жалға алу келісімшартымен реттелетін, заңды тұлға ретінде ұйыммен қатынаста тұрған жеке тұлғалар жиынтығы=ұйым персоналы

Жаңашылдық функциясымен байланысты кәсіпкерлік қызмет моделі= инновациялық кәсіпкерлік

Жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен белгіленген мөлшерде үлеске бөлінген, бір немесе бірнеше тұлғалармен құрылған серіктестік= жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жасау ерекшеліктері бойынша келісімшарттардың түрлері=бірігу келісімшарты

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік пен коммандитті серіктестіктің айырмашылықтары=толық серіктестердің жауапкершілік шамасында

Жеткізуші өзі орналасқан елдегі факторингтік компанияға талап ету құқығын берумен сипатталатын факторинг=тікелей экспортты факторинг

Жетілген және монополиялық бәсеке нарықтарының ортақ белгілер= нарықта сатып алушылар мен сатушылар саны өте көп

Жобамен қарастырылмаған натуралды сипаттағы материалды объектілердің тікелей шығындары (үйлер, ғимараттар, өнім, жартылай шикізаттар, материалдар, шикізаттар, құраушы бөліктер):=материалды шығындар

Жоспарланатын объектті өткізуден табысты толығымен жоғалту қаупі туындайтын тәуекел дәрежесі=жіберілетін тәуекел

Жұмыс күшін төлеуге қажетті шығындарды анықтау үшін қажет=өндірістік құрылымның штаттық кестесі, еңбекақы төлеу қорының лимиті

Жұмыс күшінің алуан түрлеріне деген қажеттілікті және қолда бар жұмыс күшінің ұсыныстарын ескеруге маманданады (делдал арқылы жұмыс күшін сату – сатып алу)= еңбек биржасы

Жұмыстардың әрқайсысы құраушы факторларға бөлініп, олардың әрқайсысы бағаланатын, кәсіпорын деңгейіндегі жұмыстарды бағалау әдістерінің бірі=баллдар жүйесі

Жұмысшылармен орындалатын жұмыс бақылаусыз қалатын, кәсіпорын деңгейінде жұмыстарды бағалау әдістерінің бірі=бақылаусыз жұмыс уақыты

ЖШС-тің коммерциялық және кәсіпкерлік құпиясы бола алмайды= тіркеу куәліктері, патенттер, лицензиялар

Жіберілу дәрежесі бойынша кәсіпкерлік тәуекелдер бөлінеді=жіберілетін, критикалық, катастрофалық

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

Заңды бағытталуы бойынша келісімшарттардың түрлері= алдын-ала жасалынатын, негізгі

Заңды тұлғалардың жеке ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары туралы ҚР АК ережелеріне сәйкес бір ұйымдық – құқықтық нысандағы заңды тұлғаның басқасына айналуы= қайта өзгеру

Заңды тұлғалардың мұрагерлік қатынастарына әкелетін заңды тұлғаның мүлкі мен істерін таратпай-ақ құқықтық жағдайын өзгерту= қайта ұйымдастыру

Заңды тұлғаны құру үшін не істеу қажет=әділет органдарында тіркеуден өту

Заңнамаға немесе тараптардың келісіміне сәйкес, тараптардың бірінің еркі қажетті және жеткілікті болатын мәміле=біржақты

Заңнамалық актілердің төмен сапасымен және заңнамадағы күтілмеген өзгерістерге байланысты тәуекел=заңды

Зиянға байланыссыз айыппұл, пеня алу= ынталандырушы санкциялар

Зияндардың орнын толтыру= өтемақылық санкциялар

Зиянды тигізген топтың бірлесе отырып зиян орнын толтыру жүргізілетін азаматтық-құқықтық жауапкершілік түрлерінің бірі= бірлескен жауапкершілік

ККККККККК

Капиталдың бастапқы қорлану қағидасы, нарыққа бағытталған экономикадағы бизнестің тарихи ерекшелік қағидасы= кәсіпкерліктің эволюциялық қағидаларына

Кәспікерлікпен айналысуды көздейтін азаматтардың бірлескен кәсіпкерлік қызметі үшін мүшелік негізде олардың өз еңбегімен қатысуына және мүшелерінің мүліктік жарналарын (пайларды) біріктіруіне негізделген ерікті бірлестік=өндірістік кооператив

Кәсіби бейімділігі мен әлеуметтік функцияларына тәуелсіз, барлық адамдар үшін міндетті ережелермен, нормалар және қағидалар= әмбебап этика

Кәсіпкер идеясын жүзеге асырушы ретінде кәсіпкерлік үрдіс субъектілерінің тобына жататын қызметкер=жалдамалы

Кәсіпкер нарыққа тауар шығару мен қызмет көрсетуді ұзақ мерзімге жоспарлаған кезде қолданылатын әріптестік байланыстар=тұрақты немесе ұзақмерзімді

Кәсіпкер тауардың тәжірибелік партиясын нарыққа әкеліп, оның жаңа тауарға деген сұранысын анықтау барысында қолданылатын әріптестік байланыстар=қысқамерзімді

Кәсіпкердің банкроттығы, капиталдың, мүліктің жоғалтулары мүмкін болатын тәуекел дәрежесі= катастрофалық тәуекел

Кәсіпкердің банктермен және басқа қаржылық институттармен қарым-қатынастар сферасында пайда болатын тәуекел= қаржылық

Кәсіпкердің дебиторлық қарызын өтеуді өз мойнына алатын немесе кәсіпкерден төлем туралы қандай да бір серіктеске деген талабын сатып алатын өзара қатынастар жүйесі=факторинг

Кәсіпкерлер қызметінде әрқашан қосалқы рөль атқарады және қосымша пайда табудың қарапайым түрі болып табылатын әріптестік байланыстар=кездейсоқ (спонтанды) келісмшартты

Кәсіпкерлердің жеке бәсекеқабілеттілік әлеуеті, оның кәсіби=қабілеттері, құзіреттілігі және жеке қасиеттерінің жиынтығы

Кәсіпкерлердің өнім сапасын арттыру, өнім ассортиментін өзгерту, алуан түрлі қызметтерді құру есебінен нарықтағы қол жеткізілген позицияларын ұзақ мерзімді перспективаға сақтап қалуға және тұрақтандыруа деген ұмтылысымен анықталатын мінез-құлық типі= кепілдендірілген мінез-құлық

Кәсіпкерлермен өз ісін ұйымдастыру туралы өз бетінше шешім қабылдауында, кәсіпкерлік басқаруды қалыптастыруда байқалатын функциясы=ұйымдастырушылық

Кәсіпкерлік еңбектің дәстүрлі үлгілерін қайта жаңғырту есебінен, сыртқы қарама – қайшылықтарға төзімділік пен ішкі тұрақтылық күштерін құрайтын кәсіпкерлік мәдениет функцияларының бірі= консервативті

Кәсіпкерлік бизнестің логикасы қағидасы; бәсеке мен бизнестегі ынтымақтастықтың сәйкестік қағидасы жатады= кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-мінез-құлықтық қағидаларына

Кәсіпкерлік жүйесінде әрбір қабілетті тұлғаның іс – әрекет жүргізуші ретінде, өзінің дара қабелттері мен мүмкіндіктерін көрсетуге деген мүмкіндігімен сипатталатын функциясы:= әлеуметтік

Кәсіпкерлік заңды тұлғаны құру үшін төмендегідей құжаттарды дайындау керек=жарғы мен құрылтай келісімшартын жасау керек; 

Кәсіпкерлік құпия мен фирма қауіпсіздігін қорғау механизмінің құрамына келесідей қосалқы жүйелер кіреді=құпияны құқықтық қамсыздандыру, ұйымдастырушылық қорғауды өткізу, инженерлі-техникалық қорғауды жүзеге асыру, қызметкерлерді ынталандыру және т.б.

Кәсіпкерлік құпияны құрайтын мәліметтердің таралуы кәсіпорынның қаржы-экономикалық жағдайына қалай әсер етеді= нашарлайды

Кәсіпкерлік құпияны құрайтын негізгі мәліметтерге жатады= технологиялық сипаттағы, ғылыми-техникалық сипаттағы, іскерлік сипаттағы мәліметтер

Кәсіпкерлік қызмет үрдісі жобамен қарастырылған мерзімінен баяу жүрген жағдайда пайда болатын шығындар=уақыт шығындары

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру барысында бизнесті жүргізу тәсілін сипаттайтын, онда франчайзи жетекші компаниядан тауарларды тауарлы маркасымен бірге сату құқығын сатып алатын франчайзинг=тауарлық

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру барысында дара кәсіпкерлікке тән кемшіліктер=кәсіпкерлік қызметпен айналысу заңды тұлға құрмай-ақ жүргізіледі

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру барысында кәсіпкерлермен және кәсіпкерлік ұйымдардың лауазымды тұлғаларымен әкімшілік құқық бұзушылықты жасағаны үшін орнатылады:= әкімшілік жауапкершілік

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру барысында, заңға қарама-қайшы іс-әрекеттерді жүзеге асыру кезінде пайда болатын, кәсіпкерлердің заңды жауапкершілік түрлерінің

Кәсіпкерлік қызметтің жеке түрлері талданатын әдіс= тақырыптық талдау

Кәсіпкерлік қызметтің инфрақұылымдық жүйесінде әлеуметтік инфрақұрылымға жататын элемент=Білім беру

Кәсіпкерлік тәуекелдер әртараптандыру мүмкіндігі бойынша бөлінеді=жүйелік, жүйелік емес

Кәсіпкерлік тәуекелдер мәселелерді шешу сатыларына байланысты бөлінеді= шешімді қабылдау аясындағылар, шешімді жүзеге асыру аясындағылар

Кәсіпкерлік тәуекелдер пайда болу сферасы бойынша бөлінеді=сыртқы, ішкі

Кәсіпкерлік тәуекелдер сақтандыру мүмкіндігі бойынша бөлінеді=сақтандырылатын, сақтандырылмайтын

Кәсіпкерлік тәуекелдердің ішінде жіберілу дәрежесі бойынша бөлінеді= жіберілетін, критикалық, катастрофалық

Кәсіпкерлік ұйымның өз атынан және жеке меншіктегі мүліктік жауапкершілігімен дара кәсіпкерлер немесе заңды тұлға ретінде қызмет ететін кәсіпкерлік ұйымдардың объективті рөліне негізделген функциясы=жалпыэкономикалық

Кәсіпкерлікте кәсіби табысқа қол жеткізуді көздейтін барлық адамдар басшылыққа алуға міндетті, кәсіпкерліктің негізін құраушы элементтері=кәсіпкерлік қағидалары

Кәсіпкерлікті жүзеге асыру барысында заңды тұлғаны құру үшін не істеу қажет= әділет органдарында тіркеуден өту

Кәсіпкерлікті жүргізуде фермерлік шаруашылық кәсіпкерлік қызметтің қандай ұйымдастырушылық нысаны болып табылады=дара кәсіпкерлік

Кәсіпкерліктің жүйелік белгілері=кәсіби құзіреттілігі 

Кәсіпкерліктің негізін құраушы элементтері ішінде кәсіпкерлікте кәсіби табысқа қол жеткізуді көздейтін барлық адамдар басшылыққа алуға міндетті=кәсіпкерлік қағидалары

Кәсіпкерліктің ұдайы өндірісінің қарқыныының шектеулі ресурстарды тиімді пайдалануға негіделген функциясы=ресурстық

Кәсіпкермен өндірілген немесе сатып алынған тауарлар мен қызметтерді өткізу үрдісінде пайда болатын тәуекел=коммерциялық

Кәсіпорын қызметінде талдаудың барлық объектісінің тәжірибелік материалдарын пайдаланатын кәсіпкерлік қызметті талдау= толық талдау

Кәсіпорын қызметінің нәтижелерін бағалауға бағытталған, ресурстарды басқарудың тиімді құралы болып табылады, сонымен қатар өнім сапасын қамтамасыз ету мен шығындарды оңтайтандыруда маңызды рөл атқаратын кәсіпкерлік қызметті талдау=жылдық талдау

Кәсіпорындағы табыс нысандарының алуан түрілілік қағидасы мен «сәттілікті ұстауға» дайындалу қағидасы жатады=кәсіпкерліктің ынталандырушы қағидаларына

Кәсіпорындарға лицензиялар беретін ірі компаниялар бірқатар жағдайларда «ноу-хау» және (немесе) патенттелген үрдіс көмегімен, өнімді дайындау барысында өз сауда белгісін немесе сауда маркасын пайдалануға басқа компанияларға беретін франчайзинг=өндірістік

Кәсіпорынның мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда қатысушылары серіктестіктің міндеттемелері бойынша өздеріне тиесілі барлық мүлкімен ортақ жауапкершілікте болатын серіктестік= толық серіктестік

Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысандары ретіндегі толық серіктестіктің мәні=барлық өз мүлкімен шектеусіз жауапкершілік

Кездейсоқ немесе күтпеген жағдйалардан туындаған жұмыс уақытының шығын= еңбек шығындары

Кез-келген тәуекелді жағдайға тән негізгі ерекше белгілер=оң немесе теріс нәтижеге қол жеткізу мүмкіндігі

Келісімшартқа қол қойылған кезден бастап есеп айрысулар аяқталғанға дейін өзгермейтін баға= тұрақты

Келісімшартқа қол қою барысында тараптар бағаны орнатпайды, тек контрактіде оның қашан және қалайша анықталатынын көрсетеді= кейіннен белгіленетін

Келісімшартты жасауға деген ұсыныс=оферта

Келісімшарттың барлық маңызды шарттары бойынша тараптардың келісімі жеткілікті болатын келісімшарт= қайтарымсыз

Кең таралған түрі болып табылатын, лицензия (франшиза) өнімнің қандай да бір түріне сатылатын франчайзинг= дара

Клиент өзінің сатып алушыларын ескертпей, факторингтік компаниямен келісімшарт жасасатын факторинг=жасырынды факторинг

Коммандитті серіктестік ЖШС – тен ерекшеленеді:= толық серіктестердің жауапкершілік шамасымен

Коммерциялық ұйымның иесімен (дара кәсіпкермен) немесе басшымен жеке мүдделерді немесе басқа да мүдделерді көздей отырып жасалған, ірі зиян тигізген төлемеқабілетсіздікті әдейі құру немесе көбейту=алдын-ала ойластырылған банкроттық

Контрактілердің базистік шарттары білдіреді:= тауарды сату-сатып алудың алуан түрлі шарттарымен сатушылар мен сатып алушылардың міндеттемелер кешенін

Кінә дәрежесіне сәйкес тараптардың өзара жауапкершілігі болатын азаматтық-құқықтық жауапкершілік түрлерінің бірі=аралас жауапкершілік

Қайта құрылатын ұйымдарға барлық құқықтары мен міндеттерін беру жолымен, ұйымның қызметін тоқтатуы= қосылу

Қайтарымдылық дәрежесі бойынша мәмілелердің түрлері=қайтарымды, қайтарымсыз

Қанадай тәуекел өндірістік қызметтің кез-келген түрлерін жүзеге асырумен, өнімді, тауарлар мен қызметтерді өндірумен байланысты=өндірістік

Қандай да бір нәрсеге ндеген адамдарға өз іс-әрекеттерін, өз мінез-құлқын дұрыс қалыптастыруға мүмкіндік беретін жинақталған, абстрактілі сипаттамалар= іскерлік әңгімелесу қағидалары

Қандай да бір ұйымның өз атынан және өзінің мүліктік жауапкершілігімен дара кәсіпкерлер ретінде қызмет ететін кәсіпкерлік ұйымдардың объективті рөліне негізделген функциясы=жалпыэкономикалық

Қандай қызметкер кәсіпкер идеясын жүзеге асырушы ретінде кәсіпкерлік үрдіс субъектілерінің тобына жататын=жалдамалы

Қандай ұйымдастырушылық нысан заңды тұлғалардың кәсіпкерлігіне жатпайды= толық серіктестік

Қандай функция кәсіпкерлермен өз ісін ұйымдастыру туралы өз бетінше шешім қабылдауында, кәсіпкерлік басқаруды қалыптастыруда байқалатын функциясы=ұйымдастырушылықҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қандай функция кәсіпкерлік жүйесінде әрбір қабілетті тұлғаның іс – әрекет жүргізуші ретінде, өзінің дара қабелттері мен мүмкіндіктерін көрсетуге деген мүмкіндігімен сипатталатын функциясы= әлеуметтік

Қандай функция кәсіпкерліктің ұдайы өндірісінің қарқыныының шектеулі ресурстарды тиімді пайдалануға негіделген=ресурстық

Қарама-қайшы ұсыныстың болуына байланысты келісімшарттардың түрлері=қайтарымды, қайтарымсыз

Қарастырылған міндеттер мен міндеттемелерді мүлдем орындамау немесе дұрыс орындамаудың азаматтық заңнамамен орнатылған заңды салдары= азаматтық жауапкершілік

Қаржы – коммерциялық операциялардың күрделі жүйесі, оның объектілері машиналар мен құрал – жабдықтардың алуан түрлері, электронды – есептеуші техника, кемелер, самолеттар, энергетикалық құрал – жабдық, құрылыс техникасы, т.б. болуы мүмкін=лизинг

Қатысушылары серіктестік міндеттемелері бойынша жарғылық капиталға қосқан өздерінің салымдарымен, ал бұл сомалар жеткіліксіз болған жағдайда, енгізген салымдарының еселенген мөлшерінде, өздеріне тиесілі қосымша мүлікпен жауап беретін серіктестік= қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

Қатысушылары серіктестіктің міндеттемелері бойынша өзінің бүкіл мүлкімен қосымша жауап беретін бір немесе одан да көп қатысушыларымен (толық серіктестермен) қатар, серіктестіктің мүлкіне өздері салған салымдардың жиынтығымен шектелетін және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға қатыспайтын қатысушыларды (салымшыларды) да енгізетін серіктестік= коммандитті серіктестікСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика