Эссе_60672


Улаган аймактын Балыктуjул jурттын орто уредулу школы»

Эссе.

Мениҥ педагогикалык ачылталарым.

Ӱредучи — ол jаныс ла аҥылу ӱредӱ ле таскамал алган кижи эмес, ол — бойыныҥ ич — кӧрӱмиле байлык кижи. Ол ич байлыкты jаҥыс ла ижи, jедимдери ажыра кӧрӧр арга бар. Л. Н. Толстой.

Кажы ла кижи бойыныҥ jӱрӱмдик jолын талдап тура: «Кем болорым?» деп сурак алдына тургузат. Сананган санаалар кӧп болгон. Jе… ӱредӱчи болор санаа jеҥип чыккан. 25 jылдаҥ ажыра мен баштамы класстыҥ ӱредӱчизи. Ижим, школым, балдарым недеҥ ле баалу ла кару. Школдоҥ айлыма, айлымнаҥ ойто школго, балдарыма канча jылдарга меҥдеп баскан карарган jолдорым база кару. Ижиме барып jада, санаама бӱгӱн балдарга кандый билгирлер берерим, олорды неле сонуркадарым деген санааларды катап — катап ла бажыма эбелтип, меҥдешту jӱгӱредим.

Кӧп jылдар кайра бу jолды талдап алганыма бир де кичинек санааркабайдым. Канча jылдарга иштеген ижим, Кару школым — ол менин салымым. Ӱйедеҥ ӱйеге ӱредип jаткан Кичинек балдар — ол мениҥ jӱрӱмим.

Эҥ jаан амадум балдарды билгирдиҥ телекейине jорыкка аткарып тура, олорды кажы ла предметле jилбиркедери. Jединген амадуларыма токтобой, оноҥ ичкери барары.

Эмди мен оҥдоп jадым: ӱредӱчи — ол Кудайдаҥ берилген jайалта. Тегиндӱ айдылбаган, школ — ол экинчи айлыбыс, ӱредучи — экинчи энебис. Бичиичи бойыныҥ чӱмдемелдериле тынат, jурукчы – бойыныҥ jуруктарыла, ӱредӱчи — балдардыҥ jӱрӱмиле, санааларыла jаантайын кожо. Балдарга jаҥыс ла билгирлер берер эмес, олорды кижи болорго таскадары.

База сананган санааларым — кажы ла урокто , анчада ла кычырарыныҥ ла алтай тилдиҥ — бойыныҥ албатызы, jери учун оорыр, санааркаар, ла бу ок ойдо jедимдериле сӱӱнер, бой-бойын тоор, jакшы керектерле оморкоор айалгалар тозӧӧри. Менде эмди де кӧп амадулар. Бастыра jӱрӱмине ӱренер, jедингенине токтобос, jаҥыдаҥ бедиренер, бойына катап ла «Мен кандый ӱредӱчи?» деп сурак берер. Ӱредӱликтиҥ jолы — ол jаантайын бедирениш. Jаҥы ырысту ачылталар, jедимдериле оморкош, келишпестерле санааркаш. Jе эҥ учурлузы — сӱӱш! Ижин сӱӱр, балдарга jӱрегин ачып, сӱӱш сыйлаар.

Колдорын jайып удура jӱгӱрген Ӱренчиктеримнеҥ артык меге не керек? Бӱгӱнги кӱнди энчикпей сакыган Кичинек болчомдорымнаҥ — jе не артык?

Мичуева Элеонора Петровна Баштамы класстардыҥ ӱредӱчизи

«Балыктуjул jурт — 2014»


See also:
Яндекс.Метрика