демонтраційний тест_іспит_залік_4_1_2013


Демонстраційний тест до іспиту та заліку

із синтаксису сучасної української мови

для студентів 4 курсу

спеціальність: українська мова і література, слов’янські мови

Блок І (теоретичні питання)

1. Уточнювальні члени речення можуть відокремлюватися:

комами;

тире;

двокрапкою;

крапкою з комою;

не відокремлюються жодними розділовими знаками.

Варіанти відповідей:

А) 1, 2, 3;

Б) 1, 2, 3, 4;

В) усіма названими позиціями;

Г)1, 2;

Д) 1.

2.Указати хибні міркування щодо відокремлених означень:

відокремлені означення за структурою можуть бути як поширеними, так і непоширеними;

означення у реченні можуть відокремлюватися тире;

означення у реченні можуть відокремлюватися двокрапкою;

можуть відокремлюватися означення, виражені одиничними прикметниками.

Варіанти відповідей:

А) 2, 3;

Б) 2, 3, 4;

В) 1, 4;

Г)3;

Д) 3, 4.

Відокремлюються обставини, виражені дієприслівниковими зворотами:

лише у постпозиції до присудка;

лише у препозиції до присудка;

як у препозиції, так і постпозиції щодо присудка;

лише тоді, коли вони мають значення способу дії.

Варіанти відповідей:

А) 1;

Б) 1, 4;

В) 2;

Г)3;

Д) 4.

4. Указати хибні міркування щодо вставних і вставлених компонентів:

вставлені компоненти аналізуємо як члени речення чи як саме речення (залежно від їхньої моделі);

вставні компоненти аналізуємо як члени речення чи як саме речення (залежно від їхньої моделі);

для виділення вставлених компонентів використовують дужки або тире залежно від авторського бачення;

вставлені компоненти передають об’єктивну модальність висловлювання.

Варіанти відповідей:

А) 1;

Б) 1, 2;

В) 2;

Г) 2, 3;

Д) 2, 4.

5. Які засоби ускладнення можуть виділятися на письмі пунктограмою «тире»:

вставлені компоненти;

звертання;

уточнювальні члени речення;

відокремлені означення.

Варіанти відповідей:

А) 1, 2, 3;

Б) 2, 3, 4;

В) 1, 3, 4;

Г) усі;

Д) 2, 4.

6. Серед поданих тверджень, що стосуються складносурядних речень, вибрати правильні:

між частинами складносурядного речення можуть бути градаційні відношення;

складносурядні речення можуть мати закриту структуру;

між частинами складносурядного речення можуть встановлюватися причинно-наслідкові відношення;

частини складносурядного речення можуть поєднувати не лише сполучники, а й сполучні слова.

Варіанти відповідей:

А) 1, 2;

Б) усі позиції;

В) 1, 2, 4;

Г)1, 2, 3;

Д) 2, 4.

7. Серед поданих тверджень, що стосуються складнопідрядних речень, вибрати хибні:

підрядна частина може розташовуватися в препозиції щодо головної;

підрядні речення, які засвідчують однорідну супідрядність, між собою можуть бути поєднані сурядним зв’язком;

між головною і підрядною частиною може ставитися крапка з комою;

сполучні слова в складнопідрядному реченні виступають членами речення.

Варіанти відповідей:

А) 1;

Б) 1, 2;

В) 2, 3;

Г) 3;

Д) 3,4.

8. Вказати позицію тестів, яка логічно випадає з даного переліку класифікації складнопідрядних речень:

речення присубстантивно-означальні;

речення займенниково-ознальні;

речення з’ясувальні;

речення з неоднорідною супідрядністю;

речення міри і ступеня.

Варіанти відповідей:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4;

Д) 5.

Серед наведених тверджень стосовно складних безсполучникових речень вибрати правильні:

між предикативними частинами безсполучникових речень можуть бути відношення умови;

між предикативними частинами безсполучникових речень можуть бути порівняльні відношення;

між предикативними частинами безсполучникових речень можуть бути допустові відношення;

безсполучникові складні речення завжди елементарні.

Варіанти відповідей:

А) 1, 2;

Б) 1, 3;

В) 2, 3;

Г) 3, 4;

Д) 4, 5.

10. Установити, які позиції стосуються визначення надфразних єдностей:

1) об’єднаний за змістом і граматично писемний чи усний мовленнєвий масив, що складається з послідовно розміщеної сукупності речень;

2) відрізок мовлення з двох і більше речень, об’єднаних спільністю теми в композиційно-синтаксичну конструкцію;

3) відносно закінчена і пов’язана єдністю змісту частина тексту від одного відступу до другого;

4) складне, переважно багатокомпонентне речення, якому властива цілісність теми, повнота і динамізм змісту.

Варіанти відповідей:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4;

Д) 1,3.

Блок ІІ (завдання)

1. Назвати порядковий номер слова, після якого пропущено розділовий знак:

Здавалося розбурхане море вогню кипіло ревло бризкало вогняною піною раз червоною як грань раз білою як світло блискавки і йшло сердитими хвилями на чорні безборонні плавні (Коцюбинський).

2. Установити відповідність між реченнями та поданими нижче пунктограмами:

А) Сонце зводиться все вище й вище, повінь світла прибуває все навальніше (Є. Гуцало).

Б) Він щедрий, незлопам’ятний… (Л. Костенко).

В) Чогось чекала кожна яблуня, і жодне яблуко не посміло самовільно покинути гілку (П. Федюк).

Г) Звуки святої пісні спочатку тулилися до свіччиного полум’я, наче хотіли зігрітися хоч трошки (П. Федюк).

Д) Окрім легенд, є дані наукові (Л. Костенко).

Е) Біля вікна, тримаючи козацьке сідло й ушивальник, звівся і стоїть густобровий кремезний парубок (Іван Багряний).

Є) Та тобі, скажімо, доводиться п’ять годин сидіти за навчанням (Із розмови).

однорідні члени речення;

відокремлене поширене означення;

відокремлене прикладкові означення;

відокремлена обставина;

відокремлений додаток;

вставні слова і конструкції;

звертання;

складносурядне речення;

складнопідрядне речення;

безсполучникове речення.

3. Установити відповідність між реченнями та їхньою характеристикою (розділові знаки можуть бути пропущені):

1) багатокомпонентне речення із безсполучниковим, підрядним та сурядним зв’язком;

2) складнопідрядне речення з послідовною підрядністю;

3)багатокомпонентне речення із безсполучниковим зв’язком;

4) складнопідрядне речення з підрядною обставинною причини (у межах структури можуть бути наявні інші зв’язки);

5) безсполучникове речення з відношенням умови (у межах структури можуть бути наявні інші зв’язки).

А) Тільки став, задер голову – птаха вже занепокоїлась, але ще не втікала (О. Гончар).

Б) Те, що ти віддав товаришеві, другові, людині, яка потрапила в біду це твоє багатство (В. Сухомлинський).

В) Вам страшно геть ідіть з дороги, боягузам не місце на дорозі боротьби за спасіння народу, що скидає ярмо.

Г) Створюючи образ своєї мадонни, Рафаель пригадував риси багатьох італійських дівчат, яких бачив, відбирав такі, що відповідали його ідеалові, пригадував і обличчя античних богинь, скульптурні зображення яких вважалися зразками найвищої краси (О. Білецький).

Д) В моїй душі живе передчуття: коли уранці з поля повернуся, то в теплих малахітових житах таки із кимсь, мабуть, не розминуся (Є Гуцало).

Е) Безсмертні всі: цей виховав дитину, той пісню написав, хоч і єдину, а той, що не зумів цього зробить, коло дороги посадив калину (Д. Павличко).

Є) Преславне українське слово звучить у серці у моїм, бо мова – хліб, а не полова: я чув її із уст батьків.

4. Установити відповідність між семантико-структурними типами підрядних речень (у межах структури може бути наявний інший тип зв’язку):

А) Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли є час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати (Л. Костенко).

Б) Ріка налітала на камінні зубці, поміж яких застряв дуб-велет, а потік спадав униз, де також стриміли камені.

В) Якщо не можна вітер змалювати, прозорий вітер на ясному тлі, змалюй дуби, могутні і крислаті.

Г) Не терплю людей з сухою душею і таких, що засиджуються на однім місці (М. Яцків).

Д) І тільки смутно, що з такого раю зробили ми долину мук безкраю, (В. Симоненко).

1) присубстантивно-означальне;

2) займенниково-означальне;

3) з’ясувальне;

4) обставинне причини;

5) обставинне часу;

6) обставинне місця;

7) обставинне мети;

8) обставинне умови;

9) обставинне способу дії;

10) обставинне порівняльне;

11) обставинне міри і ступеня;

12) обставинне наслідкове;

13) обставинне допустове;

14) обставинне супровідне.


See also:
Яндекс.Метрика