азаматтық құқық тест


Пәнді таңдаңыз

Гражданское право Республики Казахстан (общая часть)

Нәтижелерді қарау

Сұрақ

Барлығы

Сіздің жауабыңыз

Дұрыс жауап

 

1

Жеке кәсіпкер банкрот деп танылған жағдайда, оған несие берушілердің талаптарын қанағаттандыру оған тиесілі мүлік есебінен үшінші кезектеқандай талап қанағаттандырылады:

Адам құқығы тест

несие берушілердің жеке кәсіпкерге тиесілі мүлік кепілімен қамтамасыз етілген талаптары қамтамасыз ету сомасы шегінде қанағаттандырылады;

несие берушілердің жеке кәсіпкерге тиесілі мүлік кепілімен қамтамасыз етілген талаптары қамтамасыз ету сомасы шегінде қанағаттандырылады;

 

2

ҚР Азаматтық кодексі (жалпы бөлімі) қашан қабылданды:

Азаматтық кодекс тест

09.09.1995

27.12.1994

 

3

14 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар өз бетінше әрекет етуге құқылы:

Азаматтық құқық негіздері тест

мәмілелерді ата-аналары, асырап алушылары, қамқоршыларының келісімімен жасауға

ұсақ-түйек қатынастарға түсуге

 

4

Хабар-ошарсыз кеттi деп тану туралы шешiмнiң күшiн қай жағдайда жояды:

Азаматтық құқық тест

хабар-ошарсыз кеттi деп танылған адам келгенде

В,С, жауаптары дұрыс

 

5

Заңды тұлғаның тұрған жерiнен тыс орналасқан және оның мүдделерiн қорғау мен өкiлдiгiн жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасыныңзаңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оның атынан мәмiлелер мен өзге құқықтық әрекеттер жасайтын оқшау бөлiмшесi.

Азаматтық кодекс

өкілдік

өкілдік

 

6

Заңды тұлға таратылған кезде оның несие берушiлерiнiң үшінші кезекте қандай талаптары қанағаттандырылады:

Азаматтық құқық негіздері тест

банкроттық мәселелерін реттейтін заң актісіне сәйкес талаптар сомасының бір бөлігі бесінші кезекте қанағаттандырылатын жағдайларды қоспағанда, еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдардың еңбегіне ақы төлеу және өтем төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша, еңбекақыдан ұсталатын міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі берешектерді өтеу, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақы төлеу жөнінде есеп айырысулар жүргізіледі;

кредиторлардың таратылатын банкроттың кепілмен қамтамасыз етілген мүлкінің міндеттемелері жөніндегі талаптары, кредиторлардың-ипотекалық тұрғын үй қарызы шарттары бойынша талап ету құқықтары кепілімен (ипотекалық куәлік кепілін қоса алғанда) қамтамасыз етілген ипотекалық облигацияларды, сондай-ақ аталған облигацияларды ұстаушыларда оларға меншік құқығы туындаған немесе мәмілелер бойынша не Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша оларға ауысқан жағдайларда Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын ұстаушылардың талаптарын қоспағанда, қамтамасыз ету сомасы шегінде қанағаттандырылады;

 

7

Азаматтық кодекс неше бөлімнен тұрады

Азаматтық құқық тест

жалпы және ерекше

жалпы және ерекше

 

8

Азаматтардың құқық қабылеттілігің пайда болу сәті

Азаматтық когам ге ушн керек

кәмелеттік жасқа жету сәтінен

туған сәттен бастап

 

9

Азаматтық заңмен қандай қатынастар реттеледі.

Азаматтық кодекс тест жиындығы

азаматтық мәмілелердің жасасуымен байланысты қатынастар

қатысушылардың теңдігіне негізделген тауар-ақша және мүліктік қатынастары сондай-ақ мүлікпен байланысты өзге жеке мүліктік емес қатынастар.

 

10

Жеке кәсіпкер банкрот деп танылған жағдайда, оған несие берушілердің талаптарын қанағаттандыру оған тиесілі мүлік есебінен бірінші кезектеқандай талап қанағаттандырылады:

Құқық тест

несие берушілердің жеке кәсіпкерге тиесілі мүлік кепілімен қамтамасыз етілген талаптары қамтамасыз ету сомасы шегінде қанағаттандырылады;

алимент өндіріп алу жөніндегі талаптар, сондай-ақ өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу жөніндегі талаптар қанағаттандырылады;

 

11

Өлді деп жарияланған адамның өлген күні болып есептеледі:

Азаматтық когам ге ушн керек

Өлдi деп жариялау туралы сот шешiмi шыққан күн

Өлдi деп жариялау туралы сот шешiмi заңды күшiне енген күн

 

12

Қандай жағдайлардың негізінде азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тануға болады

Азаматтық кодекс тест

егер ол туралы хабар 1 айдың ішінде жоқ болса

егер оның тұрған жерінде ол туралы хабар 1 жылдың ішінде жоқ болса

 

13

Өлiм қатерi төнген немесе жазатайым оқиғадан қаза тапты деп жорамалдауға негiз болатын жағдайларда қанша уақыт өткен соң сот өлді депжариялайды:

Құқық тест

бес ай бойы хабар-ошарсыз жоғалып кетсе, мүдделi адамдардың арызы бойынша сот оны өлдi деп жариялауы мүмкiн.

алты ай бойы хабар-ошарсыз жоғалып кетсе, мүдделi адамдардың арызы бойынша сот оны өлдi деп жариялауы мүмкiн.

 

14

Акция дегеніміз

Адам құқығы тест

акционерлік қоғам шығаратын және акционерлік қоғамды басқаруға қатысуға, ол бойынша дивиденд алуға және де өзге де құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз

акционерлік қоғам шығаратын және акционерлік қоғамды басқаруға қатысуға, ол бойынша дивиденд алуға және де өзге де құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз

 

15

Мемлекеттің құқық қабілеттілігі қалай аталады

Азаматтық кодекс тест

мемлекеттік

мақсатты

 

16

Заңды тұлға таратылған кезде оның несие берушiлерiнiң төртінші кезекте қандай талаптары қанағаттандырылады:

Азаматтық құқық негіздері тест

банкроттық мәселелерін реттейтін заң актісіне сәйкес талаптар сомасының бір бөлігі бесінші кезекте қанағаттандырылатын жағдайларды қоспағанда, еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдардың еңбегіне ақы төлеу және өтем төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша, еңбекақыдан ұсталатын міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі берешектерді өтеу, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақы төлеу жөнінде есеп айырысулар жүргізіледі;

салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жөніндегі берешек өтеледі;

 

17

Азаматтық заңдылық бойынша құрылу мақсатына сәйкес заңды тұлғаның түрлері

Азаматтық құқық тест

коммерциялық, коммерциялық емес, мемлекеттік, және жеке

ұлттық және шетел

 

18

Қатысушылардың материалдық және өзге де қажеттерiн қанағаттандыру үшiн өз мүшелерiнiң мүлiктiк (үлестiк) жарналарын бiрiктiру арқылыжүзеге асырылатын азаматтардың ерiктi бiрлестiгi бұл:

Азаматтық кодекс

өндірістік кәсіпорын

тұтыну кооперативi

 

19

Бөлiнетiн мүлiк дегенiмiз:

Азаматтық құқық негіздері тест

бөлiктерi өз мақсатын (мiндетiн) жоғалтпайтын мүлiк

бөлу нәтижесiнде бөлiктерi өз мақсатын (мiндетiн) жоғалтпайтын мүлiк.

 

20

ҚР-ның Азаматтық кодексінің ерекше бөлімі қашан қабылданды

Азаматтық құқық тест

1995 ж 1 шілдедегі

1995 ж 1 шілдедегі

 

21

Акционерлік коғам ұғымы

Азаматтық когам ге ушн керек

өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығарған заңды тұлға

өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығарған заңды тұлға

 

22

Азаматтардың бiрлескен кәсiпкерлiк қызмет үшiн мүшелiк негiзде олардың өз еңбегiмен қатысуына және өндiрiстiк кооператив мүшелерiнiңмүлiктiк жарналарын бiрiктiруiне негiзделген ерiктi бiрлестiк қалай аталады:

Азаматтық кодекс тест жиындығы

кәсіпорын

өндiрiстiк кооператив

 

23

Толық көлемдегі азаматтық әрекет-қабілеттілік қай жастан бастап пайда болады

Құқық тест

18

18

 

24

Кәсіпорын түсінігі

Азаматтық когам ге ушн керек

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланылатын мүліктік кешен құқық объектісі

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланылатын мүліктік кешен құқық объектісі

 

25

Біржақты болып саналатын мәміле:

Азаматтық кодекс тест

бір ғана тараптың еркі жеткілікті

бір ғана тараптың еркі жеткілікті

 

әнді таңдаңыз

Гражданское право Республики Казахстан (общая часть)

Нәтижелерді қарау

Сұрақ

Барлығы

Сіздің жауабыңыз

Дұрыс жауап

 

1

Өлiм қатерi төнген немесе жазатайым оқиғадан қаза тапты деп жорамалдауға негiз болатын жағдайларда қанша уақыт өткен соң сот өлді депжариялайды:

Құқық тест

алты ай бойы хабар-ошарсыз жоғалып кетсе, мүдделi адамдардың арызы бойынша сот оны өлдi деп жариялауы мүмкiн.

алты ай бойы хабар-ошарсыз жоғалып кетсе, мүдделi адамдардың арызы бойынша сот оны өлдi деп жариялауы мүмкiн.

 

2

Мәміле нысаны

Адам құқығы тест

ауызша және шартты

ауызша және жазбаша

 

3

Қандай жағдайлардың негізінде азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тануға болады

Азаматтық кодекс тест

егер оның тұрған жерінде ол туралы хабар 1 жылдың ішінде жоқ болса

егер оның тұрған жерінде ол туралы хабар 1 жылдың ішінде жоқ болса

 

4

Операциялар нәтижесінде бір ұйымның қаржылық активімен бір мезгілде басқа ұйымда қаржылық міндеттеме немесе үлестік құралтуындайтын ақша, туынды құнды қағаздарды қоса алғанда, құнды қағаздар, туынды қаржы құралдары мен басқа да қаржы құралдары дегеніміз?

Азаматтық құқық негіздері тест

қаржылық міндеттеме

қаржы құралы

 

5

Өлді деп жарияланған адамның мүлік кімге өтеді

Азаматтық құқық тест

өлді деп жарияланған адамның жұбайы

мұрагерлерге

 

6

Соғыс қимылдарына байланысты хабар-ошарсыз жоғалып кеткен әскери қызметшi немесе өзге адам соғыс қимылдары аяқталған күнненбастап кемiнде қанша уақыт өткен соң өлдi деп жариялануы мүмкiн.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика